VS 1

Otázky a odpovědi

Po porodu se chce snad každá žena vrátit rychle zpět do formy a k původní postavě. Jak toho účinně docílit?

Těhotenství a porod je zásadní změna v životě ženy, vyvrcholení biologického, sociálního a psychologického, genetického a historického předurčení. Konkrétní realizace porodu, ale nemusí odpovídat ideálům, proč těhotenství vzniklo. Jedná se o proměnu především v hormonální oblasti, kde by základem by měly být proměny na kterých se podílí ženské hormony -progesteron, estrogeny, atd, ale často je provázen porod i stresovými hormóny - nenaplnění ideálů, atd.

Prvořadě je nutno zajistit adekvátní pohodu dítěte s kojením a matky, ve funkčním rodinném zázemím a žena si musí najít své adekvátní místo společně s dítětem.

Zpět do formy ženy po porodu není o držení diety, ale vytvoření nového a šťastného nového životního modelu, nikoliv svého života, ale nového životního stylu celé rodiny. Na prvém místě je nutná psychická pohoda a najití svého reálného místa v rodinném životě.

Nikoliv dietou, ale zlepšením „metabolického motoru“ opět zvětšení svalové plochy - cvičení, dále zkvalitnění metabolického obratu a její hladiny - individuální četnost a kvalita stravy.

Jak konkrétně? Co znamená metabolický motor a obrat?

Zásadní chyba je dieta!

 1. Jak někdo může doporučovat někomu dietu, když doporučující neví, jaký má klient metabolický vzorec (jezdí na benzín, naftu či elektřinu nebo na plyn). Někdo je totiž odbourávač tuku, jiný nikoliv. Někdo je byložravec, někdo masožravec. Všichni chápeme, že každé etnikum má své výživové pyramidy, že černoši z tropického pralesa mají jiný jídelníček než Eskymáci, mladý člověk má jíst jinak než senior. Tomu se říká metabolická typologie, kdy určujeme, zda umí daný jedinec odbourávat tuky nebo nikoliv, zda umí ukládat normálně nebo nadměrně tuky, zda tvoří málo nebo mnoho tuky (mezinárodní projet MED PED - genetické vady). Z tohoto detekovaného metabolického vzorce můžeme pak dávat doporučení. Určujeme odbouravače tuku, kteří mohou počítat kalorie a pohyb a neodbourávače tuku, kteří musí dodržovat dietní opatření dle glykemického a insulinového indexu a hladiny (www:obezita.org, institutzdravi.cz, atd).
 2. Důležitější než doporučovaná a „osvědčená“ nespecifikovaná dieta, která může dokonce negativně působit na zdravotní stav, je zvětšení metabolické plochy -pohybovými aktivitami. Tím zajistíme hubnutí, zlepšením metabolismu- tedy systematické, ale individuální cvičení, které hypertrofuje svalovinu a tím zvětší metabolickou plochu, která pak zajistí hubnutí a zabrání jo-jo efektu.
 3. Zabránit stresu. Vyplavováním stresových hormonů katecholaminů negativně působí na svalovou buňku – rozkládá bílkoviny, ale vytváří „systém ukládání tuků“.
 4. Hladovka, nízkoenergetická dieta JE CESTA DO PEKLA, jen způsobí nastartování šetřivých mechanizmů – trifty genu - a snížení klidového metabolizmu, který pak vytvoří podmínky na jo-jo efekt. Proto doporučujeme řízený pohyb, který „ničí“ stresové hormony rychleji a tím nemohou vytvářet tukové rezervy.
 5. Nejíst nebo jen jíst jednou až dva krát denně je opět obrovský omyl. Je znám tzv. Fábryho systém stravování. Stejné složení a odpovídající množství stravy, kterou sníme jeden krát za den má jiné účinky na hmotnost než když stravu rozdělíme na jednotlivé menší dávky podávané co dvě hodiny. V prvém případě vznikají fyziologické podmínky k ukládání tuku a když budeme jíst stejné množství stravy do dvě hodiny, tak budeme hubnout.

Jak často by ženy po porodu měly ve VS cvičit a kdy mohou začít?

Odpovídající systematické cvičení mohou ženy zahájit již několik hodin po porodu. Dechová cvičení, prokrvování dolních končetin, jednoduché cviky na břišní svaly a především na svalové skupin zad a pánve, které prodělaly největší změny. Posunulo se těžiště těla, uvolnily se určité svalová zřetězení, plosky nohou jsou zatěžovány v jiné lokalitě, díky změny těžiště těla, atd. Psychorelaxace. Když se žena vrátí z porodnice, u žen, které nemají kontraindikaci můžeme zahájit nikoliv jen využívat VS, ale vytvořit systém, kde je vhodné zařadit i VS, který umožní zlepšit metabolické pochody a urychlí odbourávání tuků v problematických studiích. Základem je postupnost zátěže a individuální model, dle vztahu k fyzickým aktivitám již před porodem. Výhodou aplikace VS je fyziologické urychlení metabolických pochodů s odsunem lymfy v problémových partiích ženy -břicho, boky a zadeček.

Pokud žena kojí a cvičí ve VS – je nutné jíst potraviny s nízkým glykemickým indexem? Aby jí ve stravě naopak z důvodu kojení něco nechybělo?

Cvičení je vždy vhodné, když je řízeno individuálně, dle vztahu k pohybovým aktivitám.

Stravování dle glykemického a insulinového indexu a nálože u kojící ženy je složitý problém. Je extrémně důležitý u rizikových matek, protože chrání nejen matku, ale i dítě před dalšími komplikace v budoucnosti. Záleží na tom, jaký metabolický vzorec má matka. Porucha glukózové tolerance, gestační diabetes, diabetes 2.typu matky má klíčový význam a musí matka dodržovat tyto ukazatele. Záleží na tom v kolik hodina danou stravu přijímáme, dále zda po jídle se a jak se pohybujeme, proto je nutné znát na jedné straně svůj metabolický vzorec. Na druhé straně jaké jsou hodnoty jídla dle glykemického a insulinového indexu a nálože- a pak jaký je individuální geneticky vzorec odpovědi na požitou stravu. Když je odpoledne nebo když necvičí tato žena, jak bylo specifikováno, musí jíst jídla s nízkým GI již v období těhotenství a tím zabrání progresi své nemoci diabetu 2.typu, těhotenské cukrovky, gestózy, ale především neohrožuje své dítě v budoucnosti nejhoršími civilizačními nemocemi!

S jakou formou cvičení je vhodné VS propojit?

To je individuální řešení vycházející ze stereotypů pohybových aktivit dané ženy již před těhotenstvím.

Mnoho žen se po zhubnutí na původní váhu obává jo-jo efektu. Hrozí toto i při používání VS?

Základem zabránění jo jo efektu je zvětšení metabolické plochy – cvičením vzniká hypertrofie svaloviny. Po porodu je břišní svalovina ženy jen „obal“, který neudrží odpovídající „nitrobřišní tlak“. I intenzivní cvičení na břišní svaly nemá po porodu takový efekt, jaký je popsán v odborné literatuře u jiných žen bez porodu. Je to proto, že ženy po porodu mají velmi významné hormonální změny a dále je zde nový - stresový faktor, který brání hypertrofii svaloviny. Doporučované postupné cvičení, ale především fyzikální efekt podtlaku při aplikaci VS ( který chladí a odsává) tím urychlí odbourávání podkožního tuku, ale především lymfy. Proto si dávejte pozor na nevědecké metody, kdy aplikace tepla poškozuje ve VS podkoží a vytváří komplikace typu vzniku a rozšíření varikosního komplexu, atd.

V jakých případech používání VS po porodu není vhodné?

Viz příloha

Existují nějaké kontraindikace? Jako např. císařský řez, kojení, apod.?

Viz příloha - obecné pokyny

Závěry pro praxi

1. Individuální výběr

VS je lékařský přístroj! Příznivě ovlivňuje vybrané antropometrické a bioimpedanční paramtery.

Kontraindikace aplikace:

Je nutné dodržovat a vyloučit některé nemocné, kteří sice se chovají, jako zdraví,ale pro jejich potenciální riziko vzniku závažných komplikací, za které by mohlo být právně odpovědné zařízení, které provádělo aplikaci VS:

 • Povrchní žilní nedostatečnost (varixy dolních končetin) – vyřadit tyto nemocné, protože dochází k zhoršení stavu a vytváří negativní postoj k přístroji a ten názor se pak rychle šíří i mezi zdravými – nutná prohlídka dolních končetin -fotodokumentace je vhodná
 • Hluboká žilní trombóza ( může být trombofilní stav - vrozená zvýšená srážlivost, potencována kouřením, podávání antikoncepce a zvýšenou či sníženou fyzickou činností ), která může vest k smrtelnému onemocnění – embolizaci plic – je nutný dotazník se zaměřením na rodinnou a osobní anamnézu, kde je nutno položit cílené dotazy na embolizace a žilní problémy, náhle smrti, podávání walfarinu pro hluboký zánět žil. Před cvičením vyřadit osoby s bolesti lýtek, vyžádat odborné cévní vyšetření
 • Poruchy krvetvorby, jak červené tak bílé řády, včetně trombocytóz - poruch destiček. Proto je nutno se cíleným dotazem zeptat a pak proband musí podepsat, že se na žádnou z uvedených nemocí neléčí
 • Postižení kloubů dolních končetin a především kýčelních kloubů - z vlastních sledování u straších nebo i mladých, ale i postižených nemocných s artrotickými změnami kloubů dolních končetin, dále nemoci s postižením páteře akutní i chronického charakteru
 • Psychické dekompenzace, psychické stavy, především hysterické a situační psychózy
 • Další skupina nemocných je velká řada kožních nemoci především lokálního charakteru na dolních končetinách, ale i postihující pokožku celého těla - psoriasis vulgaris, atrofické dermatitidy, solární a teplotní exantémy, především mykózy atd.

2. Individuální metodika

Přístup k volbě programu zátěže musí vycházet:

 • z anamnézy ( nejlépe dotazníku) fyzických a pohybových aktivit – přizpůsobení intenzity i frekvence zátěže,
 • biologickém věku,
 • motivaci – hyper i hypo je závadou,
 • antropometrických ukazatelů – limitace nejen přístrojem, ale i zdatností, výkonností, onemocněním v anamnéze i současným stavem, léčbou,
 • onemocněních (pozor na dekompenzovanou hypertenzi, diabetes, onkologické onemocnění, psychických onemocnění),
 • je nutné si nechat podepsat informovaný souhlas, který je nutno archivovat.

3. Dieta je individuální dle metabolického vzorce

Neexistuje univerzální dieta, a je to zásadní chyba, když radíme probandům, když neznáme metabolický vzorec, důležitější jsou pohybové aktivity a psychická pohoda.

Jsou lidé, kteří umí spalovat tuky (pak záleží na frekvenci a intenzitě pohybu a kalkulace přijatých a vydaných kaloriích) a další skupinou jsou osoby, kteří nejsou spalovači tuků (musí dodržovat pohybové aktivity – především aerobního charakteru - 220-věk/60% - a dietně se stravují dle glykemického a insulinového indexu a nálože stravy).

4. Aerobní a anerobní cvičení

Je nutno zdůraznit, že při cvičení ve VS, je nutno dbát na:

 • pravidelnost,
 • intenzitu.

Dále musí se zaměřit na mimo VS na:

 • cvičení na tvarování těla,
 • pohybové individuální aktivity s preskripcí aerobních či anerobních cvičení,
 • psychickou pohodu ev. psychologickou intervencí jako je Joga, psychorelaxace, atd.

5. Isometrická a isotonická práce

Důraz klademe dle provedených měření a stanovujeme individuální model cvičení, kde vymezujeme systematicky čas a intenzitu isometrická a isotonická práce, aby se splnil cíl, proč k nám klient přišel. Určujeme etapy a reálné cíle, které má dosáhnout. Vhodná je na jedné straně kalenetika, na druhé straně dynamický pohyb, jako relaxace.

6. Indikace aplikace VS

 • obecné,
 • lékařské,
 • speciální.

Tipy, rady, články

Novinky e-mailem

Novinky e-mailem

© 2019, Institut zdraví s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑